ZELENÁ STRECHA

ZÁHRADA NA STRECHE

Viete, čo môžete nájsť na strechách domov?

Asfalt, plech alebo možno strešné škridle. V lete na takúto strechu páli slnko, zohrieva ju a s ňou i celý dom. Inokedy prší a voda sa z nej skĺzne a odtečie, pravdepodobne do kanalizácie. V zime zase strechou uniká teplo z domu a my musíme platiť veľa peňazí za kúrenie. 

Ale môže to byť i úplne inak.

Na streche môže byť park (foto), lúka (foto), záhradka (foto) alebo dokonca záhon sukulentov (foto).

Zelené strechy majú mnoho výhod, najmä v meste: 

  • - Produkujú kyslík a absorbujú oxid uhličitý (skleníkový plyn).
  • - Zadržiavajú dažďovú vodu, ktorá by inak odtekala bez úžitku
  • - Čistia vzduch a chránia pred prachom a hlukom
  • - Znižujú únik tepla z domu v zime a prenikanie tepla dovnútra v lete
  • - Znižujú teploty v mestách (tzv. efekt tepelného ostrova)
  • - Zlepšujú mikroklímu
  • - Poskytujú biotop pre rôzne malé a veľké zvieratá
  • - Sú len mierne horľavé
  • - Sú krásne