VODA

SPADLA Z OBLAKOV

Viete, koľko vody ročne naprší v Bratislave?

V priemere 611 litrov na meter štvorcový za rok.

 A viete, čo sa s ňou stane?

Väčšinou stečie zo striech alebo z ulíc do kanalizácie a mizne bez úžitku.

Nie je to škoda?

 Čo môžeme urobiť        

  • Môžeme budovať zelené strechy, kde sa voda najprv vsiakne a neskôr sa vyparuje, čím ochladzuje dom pod sebou.
  • Namiesto asfaltových plôch môžeme vytvoriť zelené plochy, do ktorých sa voda vsiakne a neskorším odparovaním ochladzuje okolie.
  • Môžeme zachytávať dažďovú vodu zo striech a používať ju na polievanie parkov alebo splachovanie WC (pitnej vody je na to škoda).
  • Priemerný panelový dom má plochu strechy asi 200 m2 a ročne na ňu v Bratislave spadne v priemere 122 000 litrov vody.
  • To by stačilo na splachovanie WC pre 13 ľudí na celý rok.