UHLÍKOVÁ STOPA

AKÁ JE MOJA UHLÍKOVÁ STOPA?

Určite ste už počuli o zmene klímy. Zem sa otepľuje, pretože v atmosfére je čoraz viac plynov, ktoré síce prepúšťajú slnečné svetlo k povrchu, ale už neprepúšťajú teplo od ohriateho povrchu preč.

Hlavnými skleníkovými plynmi sú oxid uhličitý (CO2), metán (známejší ako zemný plyn -CH4) a oxid dusný (N2O).

 

Ale ako sa skleníkové plyny dostávajú do atmosféry?

Oxid uhličitý je v malom množstve prirodzenou zložkou atmosféry a dostáva sa do nej z prírodných zdrojov, ale vo veľkom ho tam posielame hlavne my, ľudia. Keď jazdíme autom, v motore sa spaľuje benzín alebo nafta a z výfuku okrem iného uniká aj oxid uhličitý. Keď kúrime plynom, komínom uniká oxid uhličitý, taktiež keď spaľujeme uhlie v elektrárňach, oxid uhličitý sa uvoľňuje do ovzdušia. A zvieratá, ktorých mäso jeme, produkujú počas svojho života metán.

 

Množstvo skleníkových plynov, ktoré ako ľudia vypúšťame do atmosféry, sa nazýva uhlíková stopa. Jej veľkosť sa meria v tonách CO2 a závisí okrem iného od toho, kde žijeme, čo jeme a aké dopravné prostriedky používame. Uhlíkovú stopu má každý z nás a dokážeme ju zmerať. Ak ale chceme naďalej žiť na planéte Zem, mali by sme ju čo najviac znížiť. Záleží na každom z nás, ako sa nám to podarí. Na začiatok je určite užitočné zmerať si, aká je naša uhlíková stopa. Môžete to vyskúšať sami, stačí postupovať podľa návodu.

 

Problematika skleníkových plynov a uhlíkovej stopy je veľmi zložitá a náš model je maximálne zjednodušený. Ak sa chcete dozvedieť viac, naskenujte QR kód a pozrite si našu webovú stránku.