UHLÍKOVÁ STOPA - PODROBNÉ INFORMÁCIE

KALKULAČKY UHLÍKOVEJ STOPY

Jednoduchý výpočet osobnej uhlíkovej stopy v našom interaktívnom module je len veľmi približný. Ak chcete svoju uhlíkovú stopu vypočítať presnejšie, môžete použiť rôzne online kalkulačky:

Kalkulačka na webu Inšitútu environmentálnej politiky

Kalkulačka CI2

KLÍMA

Na webu je veľa rôznych zrojov pre výuku o klíme a jej zmenách:

Manuál 21 - výučbové programy s videami pre školy
SOSNA.SK: Klimatické záhrady - metodická príručka
ON-LINE KURZ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ ZEME 2
Učím o klimatu (CZ)

ODBORNÉ TEXTY O KLÍME

Výber niektorých zaujímavých odborných textov o klíme a klimatických zmenách:

Web odolné sídliská [odolnesidliska.sk]
Ciele a výstupy projektu zameranho na je zvyšovnie odolnosti sídlisk voči dopadom klimatickej zmeny. Obsahuje aj množstvo materiálov týkajúcich sa priamo lokality Karlovej Vsi napríklad:

Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a
popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie

Ďalšie výstupy a prezentácie z projektu na stiahnutie

Katalog projektu

NASA
Webová stránka NASA o klíme v angličtine