FOTOVOLTAIKA - ROZŠIRUJÚCE INFORMÁCIE

Na úvod je potrebné povedať, že fotovoltaika je len jedným z mnohých rôznych zdrojov udržateľnej energie. Na nahradenie neudržateľných zdrojov (ako je uhlie alebo ropa) bude v budúcnosti potrebná ich kombinácia.


Heslo na wikipédii je dobrým úvodom do problematiky obnoviteľných zdrojov energie

Udržateľnou energiou sa zaoberá napríklad Energoportál